TRASD-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekim) nedir?

Son yıllarda romatoloji alanında aktif olarak eğitim ve organizasyon faaliyetleri yürüten EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology), ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society), GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) gibi uluslararası kuruluşlar mevcut örgütlenmeleri yanında genç hekimlerin katılımıyla ortaya çıkan yeni gruplar kurmuşlardır. Bu grupların genel amacı, ortak hedef ve beklentileri olan bu genç hekimleri bir çatı altında bir araya getirmek ve iletişimlerinin artırılması, birlikte çeşitli çalışmalar yürütmeleri için motivasyon ve desteğin sağlanmasıdır.

TRASD bünyesinde “Genç Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (Genç TRASD) da benzer bir inisiyatif olarak 2015’te ortaya atılmış, o tarihten bu yana eğitim faaliyetleri, kurs ve seminerlerine devam etmektedir. Bu topluluk, hem fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarından, hem de bu uzmanlık sonrası romatoloji yan dal eğitimi almakta olan veya bu eğitimi tamamlamış genç hekimlerden oluşmuştur.

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) yakın zamanda asistan ve genç hekimlerin daha aktif katılımını sağlamak amacıyla tüm üye derneklerden "Asistan ve Genç Uzman Hekim, AGUH" çalışma grupları oluşturulmasını önermiştir. Bu doğrultuda Genç TRASD üyeleri arasından TRASD MKY tarafından seçilen TRASD-AGUH yönetim kurulu seçilmiştir. Yedi kişiden oluşan temsilci kurul TTB-UDEK ile koordine çalışacak ve romatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış veya yan dal asistanlığı yapmakta olan siz değerli meslektaşlarımızın katılımlarıyla güçlü bir temsil gücüne erişecektir. Amaçları arasında, romatoloji ile ilgilenen genç hekimlerin kendi aralarında ve mentörler ile interaksiyonunu sağlamak, üyelerine eğitim desteği sunmak, akademik çalışmalara katılımlarını teşvik etmek ve desteklemek, romatoloji eğitiminin standardizasyonu ve optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yaparak bu konuda geri dönütler elde etmek ve bu bildirimler sonucunda gerekli eğitim planların yapmak olarak özetlenebilir.

Üyelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yönergeyi görmek için lütfen tıklayınız.

Çalışma gruplarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.