TRASD Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz yeniliklerden bir taneside  “Genç TRASD” adı altında yeni bir oluşumu hayata geçirmek olmuştur. Bu oluşumun  ilk tohumları ‘TRASD 2. Kış Okulunda’ atılmıştır. 45 yaşını geçmemiş Romatoloji yan dal asistanları, romatoloji uzmanları ve romatoloji ile ilgilenen fizik tedavi uzmanları hedef kitle olarak belirlenmiştir. Temel amacı bu genç arkadaşlarımızın dinamizminden faydalanarak asistanlık eğitimi ile ilgili sorunlar, romatoloji eğitiminin yeterliliği ve benzeri konularda genç meslektaşlarımızın bakış açısını anlamak ve getirecekleri çözüm önerilerini gündeme taşımak olacaktır. Şu an için facebook, twitter ve mail ortamında oluşturulan grup aracılığı ile devam eden tartışma platformunda şekillenmekte olan oluşumun  son hali 11. Türk Romatoloji Sempozyomunda verilecektir. Bu amaçla ülke çapında 100’ü aşkın merkez ile iletişime geçilmiş ve gönüllü genç arkadaşlarımızın sempozyuma katılılımı teşvik edilerek bu dinamik oluşumun son şeklini almasında aktif katkılarının olması sağlanmaya çalışılmaktadır.