Değerli genç meslektaşlarımız,
 
Genç Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (Genç TRASD), Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği tarafından 2014 tarihinde kurulmuş olup o tarihten bu yana eğitim faaliyetlerine  devam etmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak yılda bir düzenlenen ve sonuncusu Ekim 2021’de on-line olarak gerçekleştirilen Genç TRASD Okulu’nun ana hedefi, romatoloji alanında hizmet veren genç meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek ve birbirleri ile iletişim ve iş birliklerini artırmaktır.
 
2022 Genç TRASD Okulu, eğitim ve araştırmayı her zaman bir öncelik olarak benimseyen TRASD şemsiyesi altında 10-11 Aralık tarihlerinde, dijital platformda gerçekleşecektir. Toplantı içeriği Genç TRASD Yönetim Kurulu ve Çalışma grupları tarafından üzerinde çalışılarak, çeşitli romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel yaklaşıma ışık verecek şekilde son halini almıştır. Önümüzdeki yıl yüzyüze gerçekleştirmeyi amaçladığımız toplantımızda sizlerle birlikte olmak bize büyük mutluluk verecektir.
 
 Düzenleme Kurulu Başkanı Uzm. Dr. İsmihan SUNAR
 
TRASD Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ataman